Beek - Ubbergen

Sacramenten

Bijzondere momenten in het leven worden gemarkeerd door speciale kerkelijke vieringen en activiteiten waarbij de priester (soms een pastoraal werker) voorgaat. Naast het sacrament van de eucharistie kent de kerk nog zes andere sacramenten, doop, vormsel, huwelijk, ziekenzalving, biecht en wijding. Naast een bijzondere vorm van eucharistie, de “eerste communie”, hieronder de vijf meest gebruikelijke:

Doop

Eerste communie

Vormsel

Huwelijk

Ziekenzalving