Beek - Ubbergen

Wat vraagt de parochie van u?

Hiernaast kunt u kiezen wat er van u als parochiaan wordt verwacht. Deels liggen die verwachtingen op immaterieel terrein, zoals betrokkenheid bij de parochie en de kerkgemeenschap als geheel en de deelname aan de vieringen.

Er worden daarnaast ook materiŽle bijdragen verwacht om het kerkelijke werk in en buiten de parochie gestalte te kunnen geven. De vorm van die financiŽle bijdragen heeft vaak een ingewikkelde historische achtergrond. Zo zijn er kerkelijke activiteiten ten dienste van parochianen die kosteloos zijn, voor andere wordt weer wel een bijdrage verwacht. In hoofdstuk drie wordt inzicht gegeven in dit financiŽle aspect van de parochie.