Beek - Ubbergen

PAROCHIE H. BARTHOLOMAEUS BEEK-UBBERGEN

Sinds 1 januari 2015 is er in het weekend geen mis meer.
Iedere woensdag H.Mis om 09.00 uur
De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.30 tot 17.30 uur


Sinds 1 januari 2015

Woensdag09.00 uurH. Mis

 

In de kerk kunnen uitvaarten, huwelijken en doopjes plaatsvinden.
Daarvoor contact opnemen met Pastoor Henk Janssen:
- mobiel: 06-5110 5494
- email: henkjanssen876@gmail.com.

Sinds 1 januari is deze parochie gefuseerd tot de Maria ten Hemelopneming parochie Millingen a/d Rijn, Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek-Ubbergen.

 

De agenda staat ook op de lokale omroep WFM, tekstpagina 455.